نیم تنه اندازه طبیعی - 19 قسمتی

D-201

این نیم تنه در اندازه طبیعی و با دقت زیاد در مونتاژ ساخته شده و مناسب برای کلاس های آموزشی شبیه سازی آناتومی بدن انسان می باشد.

این مدل شامل 19 قطعه ازجمله: نیم تنه، سر (2 بخش)، مغز، ریه (4 قطعه)، قلب، نای، مری و آئورت نزولی، دیافراگم، معده، اثنی عشر با پانکراس و طحال، روده، کلیه، کبد و مثانه (2 قطعه) می باشد.