نیم تنه 1/5 اندازه طبیعی - 15 قسمتی

D-203

این نیم تنه آموزشی بدلیل سایز مناسب، یکی از محبوب ترین مولاژ های آموزشی محسوب شده و شامل 15 قطعه از جمله:

نیم تنه، مغز (2 قطعه)، برش جمجمه، نای ، مری ، آئورت، قلب، ریه (4 بخش)، معده، دیافراگم، کبد، لوزالمعده ، طحال و روده می باشد.