نیم تنه زن 1/2 اندازه طبیعی - 15 قسمتی

D-202B

این نیم تنه زن شامل 15 قطعه از جمله:

نیم تنه، سر (2 بخش)، مغز، ریه (2 بخش)، قلب (2 بخش)، معده، کبد، کلیه، لوزالمعده و طحال، روده، دستگاه تناسلی زن (2 بخش) می باشد که در ابعاد 1/2 اندازه طبیعی ساخته شده است.