ذره بین MG110 - 60mm

022003

ذره بین دانش آموزی

قطر: 60 میلی متر

تعداد در بسته: 10 عدد