ذره بین MG89075-1

022007

دارای 2 ذره بین و 1 قطب نما روی دسته

---

قطر:  50 میلی متر

بزرگنمایی: 5 برابر

---

قطر: 16 میلیمتر

بزرگنمایی: 10 برابر

---

تعداد در بسته: 10 عدد